Indkaldelse til generalforsamling i

Grundejerforeningen Bakkekammen

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Bakkekammen indkalder hermed til Generalforsamling:

 TORSDAG DEN 30. MAJ 2013 KL. 1930

 STED: Annonceres senere

 Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsesmedlem Thorbjørn Steensen, Bakkekammen 157, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og Protokolfører

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Forelæggelse af Regnskab

4.   Forslag til budget og fastsættelse af medlemsbidrag

5.   Indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelse iht. vedtægterne

·         Thorbjørn Steensen er på valg og modtager genvalg

7.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen iht. vedtægterne

8.   Eventuelt

 

Husstandene bedes indbetale kontingent for 2013 på kr. 400,- senest den 15. maj 2013, HANDELSBANKEN, Frederikssund
KONTONR: 6493-2003250

”HUSK at anføre husnummer”

Vedtægternes § 4.5, Et medlem der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen.

 

WWW:GFBAKKEKAMMEN.DK

 

Mange forårs hilsener

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Generalforsamling
Formands beretning
Referat
Regnskab
Kontingent
Vedtægter
ForsideNyhederBestyrelsenPraktisk infoKontaktAnmeld Bjørneklo
All Rights Reserved...