Formandens beretning
Grundejerforeningen Bakkekammen
 
ONSDAG DEN 30. MAJ 2012 KL. 1930
 
Bestyrelsens beretning ved formand John Juul.
 
Velkommen til endnu en generalforsamling i vores gode Grundejerforening.
 
Bestyrelsen har i det forløbne år haft en rolig periode, hvor man kan glædes over, at vores foreningsmedlemmer har et fornuftigt forhold til hinanden og særligt til foreningen.
Vi oplever desværre henvendelser fra vores naboforeninger, hvor er der splid og interne kampe.
Vi er repræsenteret i Den Fælles Grundejerforening for Græse Bakkeby via formandens bestyrelsespost i denne forening, hvilket giver os et godt fundament i vores område.
 
I det forløbne år har vi haft en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget en ændring af vedtægterne, således at alt fremtidig kommunikation med medlemmerne vil foregå via hjemmesiden gfbakkekammen.dk og via mail korrespondancer.
Så endnu en gang velkommen til den første elektronisk indkaldte generalforsamling.
 
At samle mailadresser fra 55 husstande burde i denne teknologiske tid være ganske nemt, MEN det var det slet ikke.
Efter første udsendelse af referat og beslutning fra den ekstra ordinære generalforsamling var tilslutningen ca. 20%
Efter en ny omgang opfordring nåede vi op på 65% og endelig efter en rykker 2, så er tilslutningen nu på 95% da vi stadig mangler 4 mailadresser.
 
Vi er den første og eneste grundejerforening i området, der er så ”højteknologisk” udviklet indtil videre, andre er begyndt med egne hjemmesider.
Vi har desværre oplever nogle udfordringer med opdateringen af vores hjemmeside fra udbyders side, men dette skulle være løst nu.
 
Breve og mails til medlemmerne har gjort det nemmere at inddrive tilgodehavende kontingent.
Bestyrelsen har besluttet en meget lav tolerance linie overfor medlemmer, der ikke betaler deres kontingent.
Efter at 1. rykker ikke er betalt vil tilgodehavendet blive overgivet til advokat for inddrivelse.
Vi mener at alle skal bidrage til det samme fællesskab med det samme beløb.
 
Efter den sidste ekstraordinære generalforsamling var er indlæg vedrørende vores ejendomsskatter i området og det ser ud til at kommunen selv fik løst problematikken og udbetalt penge til den der var berettiget hertil.
Vi bør fortsætte med vores opsparing af kontingentet, således vi har midler til evt. uforudsete kommende udgifter.
 
Området har fået en ny grundejerforening ved rækkehusene ud for udkørslen til Græse Strandvej. Foreningen kommer til at hedde Græse Strandhuse Syd (selv om de ligger nordligst i området J)
Fællesforeningen har i det forløbne periode ryddet op i vores område ved søen i nord og på det grønne areal ved Thorstedlund.
Ridning på vores stier ødelægger desværre belægning og gør stierne dårlige at gå på, hvorfor Fællesforeningen vil rette henvendelse til de nærliggende rideskoler og anmode dem om at ride i det grønne græs og afholde sig fra galop på stierne.
 
Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et meget konstruktivt og udbytterigt samarbejde i den forløbne sæson.
 
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.


 
Generalforsamling
Formands beretning
Referat
Regnskab
Kontingent
Vedtægter
ForsideNyhederBestyrelsenPraktisk infoKontaktAnmeld Bjørneklo
All Rights Reserved...