Referat fra generalforsamling i
Grundejerforeningen Bakkekammen
30. maj 2012
 
2 fremmødte ud over bestyrelsen; Heidi i nr. 127 og Henrik i nr. 59.
 
Formanden fremlagde beretning.
 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende opsamling af græs efter slåning på den grønne kile. Svar: Fællesforeningen har tre hovedkriterier for vedligeholdelsen af fællesarealer: 1. Regler på området. 2. Hvad er praktisk. 3. Økonomi.  
 
Gennemgang af det godkendte regnskab ved kasserer Frank. Ingen bemærkninger.
 
Gennemgang af budget. Ingen bemærkninger. Kontingent fastholdes.
 
Ingen forslag var fremsendt.
 
Heidi Fjellanger i nr. 127 er valgt til suppleant.
 
Eventuelt: Intet.
 
Thorbjørn Steensen, Referant.


 
Generalforsamling
Formands beretning
Referat
Regnskab
Kontingent
Vedtægter
ForsideNyhederBestyrelsenPraktisk infoKontaktAnmeld Bjørneklo
All Rights Reserved...